Monday, September 26, 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ γενικής συνέλευσης ΕΣΟ 24/9/2016


Στην γεν συνέλευση  συμμετείχαν περίπου 35 αντιπρόσωποι. Πριν την εκλογή γραμματέα της γενικής συνέλευσης, μέλος της ομάδας ForMat πήρε τον λόγο χαρακτηρίζοντας τη γενική συνέλευση  παράνομη διότι ο ορισμός των αντιπροσώπων είναι παράνομος και ανέφερε αναλυτικά τους λόγους. Ο Σ.Ο. Λαμίας  κατέθεσε αντίγραφο της ένστασης που είχε υποβάλει στο ΔΣ της ΕΣΟ, σχετικά με την νομιμότητα του καταλόγου των  αντιπροσώπων που αναρτήθηκε από την ΕΣΟ,  ζητώντας  να καταγραφεί στα πρακτικά και να δοθεί άμεσα αντίγραφο αυτών.
Ακολούθησαν έντονοι διάλογοι και σε ύφος και σε ένταση,  μονόλογος λάσπης   του Γιώργου Μακρόπουλου, ότι ορισμένοι έχουν παρωπίδες, ότι θυμούνται τις συνελεύσεις όποτε έρχονται εκλογές,  ότι τους ξέρουμε και άλλα παρόμοια . Τελικά ο πρόεδρος της ΕΣΟ Γιώργος Μακρόπουλος τοποθετήθηκε ότι η ΕΣΟ θα απαντήσει γραπτώς στην ένσταση.
Μετά από αυτό ορίσθηκε γραμματέας της γενικής συνέλευσης ο Π. Σκλαβούνος και ξεκίνησε η διαδικασία.
Το πρώτο θέμα ήταν  η συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2017.
Μέλη της ομάδας ForMat κατέθεσαν τις αντιρρήσεις τους τόσο στην γενικότερη φιλοσοφία με την οποία είναι σχεδιασμένος ο προϋπολογισμός του 2017 , δηλαδή ότι  δεν στοχεύει στην υποστήριξη των σωματείων αλλά τα οδηγεί στην οικονομική τους εξόντωση χωρίς ουσιαστικό σχέδιο και  όραμα, όσο και στα παρακάτω επιμέρους σημεία του προϋπολογισμού:
1.Στον κωδικό 106 δεν προβλέπονται έσοδα για το 2017. Στην ερώτηση  γιατί δεν προβλέπονται έσοδα και πόσα ήταν αυτά το 2016 μέχρι σήμερα, ο Γιώργος Μακρόπουλος  είπε ότι θα απαντήσει συνολικά στο τέλος. Αλλά στο τέλος δήθεν μπερδεύτηκε ανάμεσα στο 2015 και στο 2016 και ανέφερε κάτι για 32.222 ευρώ, μετά το διόρθωσε σε 16.000 ευρώ μετά σε 8.000 ευρώ κλπ. Το τοπίο έμεινε θολό!
2. Στον κωδικό 112ε  εκφράστηκε διαφωνία  με αυτά τα έσοδα ,δηλαδή δεν πρέπει να προβλέπονται παράβολα για τις αξιολογήσεις των αθλητών των σωματείων. Οι αξιολογήσεις είναι υποχρέωση των ομοσπονδιών.
3. Το ποσό στον κωδικό 214γ πρέπει να μηδενισθεί. Οι υπάλληλοι είναι αρκετοί ώστε να μην χρειάζονται εξωτερικοί συνεργάτες.
4. 231α Η ΕΣΟ θα πρέπει να βρει δωρεάν χώρο για την στέγαση των γραφείων της.
5.  272ο  Εδώ εμφανίζονται έξοδα για τα σχολικά πρωταθλήματα ενώ στον αντίστοιχο κωδικό 105β δεν εμφανίζονται έσοδα γεγονός που δεν συνάδει με την πραγματικότητα.
6.  277  Εδώ προκύπτει μείζον θέμα διότι η ΕΣΟ παράνομα επιχορηγεί κάποιες ΤΕ και συγκεκριμένα την ΤΕΣΣΘ η οποία είναι παράνομη και μάλιστα με αθέμιτο σκοπό, που είναι η προσέλκυση  διοικήσεων συγκεκριμένων σωματείων στην παράταξη της διοίκησης , πρόκειται δηλαδή για μια ενέργεια επιλεκτικής χρηματοδότησης σωματείων , πλημμελή και μη νόμιμη από την οποία προκύπτει αθλητικό παράπτωμα για την διοικούσα παράταξη με όλες τις νομικές και ποινικές προεκτάσεις που πιθανώς να προκύπτουν.
Για όλα τα παραπάνω σημεία του προϋπολογισμού αλλά και για την γενικότερη φιλοσοφία και πολιτική του,  όλα τα παρόντα μέλη του FormMat καταψήφισαν τον προϋπολογισμό του 2017.
Το επόμενο θέμα αφορούσε τις ηλεκτρονικές συναντήσεις  για κάποιες γεωγραφικές περιοχές. Ο Γιώργος Μακρόπουλος δήλωσε ότι το θέμα δεν μπαίνει προς συζήτηση αλλά απλώς προς ενημέρωση των σωματείων και θα ακολουθήσει ενημερωτική επιστολή της ΕΣΟ προς τα σωματεία μέλη της. Ό ίδιος, διαφήμισε την εν λόγω εταιρία ότι είναι αξιόπιστη και έχει επενδύσει για τον σκοπό αυτό πάνω από 2,5 εκ ευρώ και ευελπιστεί σε κάποιες πωλήσεις προς τις διάφορες ομοσπονδίες. Πάντως σύμφωνα με τον εισηγητή ουδεμία αποζημίωση δίνεται στους σκακιστές από την FIDE ARENA ON LINE σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων της ασφάλειας ( anticheating  κλπ) από πλευράς της εταιρίας, παρά μόνο επιστροφή στον αθλητή  του ποσού της ετήσιας συνδρομής των 25 ευρώ! Μετά από ενημερωτική συζήτηση με εισηγητή τον Μ. Καλούμενο με την ιδιότητα του  Chairman of FIDE Online Chess Commission, τα τρία μέλη της  ομάδας του ForMat που ήταν παρόντα οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι καλόν θα ήταν  μεν για  απομακρυσμένα σωματεία  να είναι διαθέσιμη προς χρήση  ηλεκτρονική πλατφόρμα που όμως  τα σωματεία θα αποφασίσουν ποια θα επιλέξουν  ( δωρεάν ή όχι ) χωρίς η ομοσπονδία να επιβάλλει εάν θα είναι την Ά ή  Β΄ ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση εξάλλου σύμφωνα με τον εισηγητή Μ Καλούμενου ( επισυνάπτουμε την εισήγηση) η φυσική παρουσία του διαιτητή κρίνεται απαραίτητη.
Στο σημείο αυτό έληξε η γενική συνέλευση, ακολούθησε ΔΣ της ΕΣΟ στο οποίο τα μέλη του ForMat δεν παραβρέθηκαν λόγω υποχρεώσεων.
Ομάδα ForMat


0 comments:

Post a Comment